Werking

Het spelen, leren en werken in de Speelhoeve gebeurt in kleine groepjes van kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd en is aangepast aan de individuele zorgvraag en mogelijkheden van ieder kind.

Elke groep heeft maximaal 7 kinderen
De kinderen worden verdeeld over deze groepen op basis van hun leeftijd en/of zorgvraag.  Onderwijs, opvoeding, medische en kunstzinnige therapieën, verzorging, het leren samenleven, -spelen en –werken vormen een weldoordacht en geïntegreerd geheel. 

Heel belangrijk is de harmoniserende en ontwikkelingsbevorderende sfeer.
Deze wordt vooral opgebouwd door een kunstzinnige manier van werken in spel, leren en in het handwerken en door de aandacht die besteed wordt aan het vieren van de christelijke jaarfeesten en het meebeleven met de seizoenen.

Ons pedagogisch uitgangspunt is de heilpedagogie,
zeg maar de steinerorthopedagogie voor kinderen met ontwikkelingsproblemen. Dit betekent vooral dat we ons richten op de gezonde ontwikkelingsvermogens in elk kind en dat we van daaruit samen met het kind werken aan de ontwikkelingsproblemen die zich stellen. De beperking staat dus niet centraal, wel de gezonde individuele persoonlijkheid van het kind. In een beeld uitgedrukt, kunnen we zeggen: de violist is gezond, ook al ontbreekt aan zijn viool een snaar of een stemschroef. We kunnen samen musiceren en vullen elkaar aan, houden rekening met elkaar. Sommige stukken zijn te moeilijk, maar we kunnen wel enorm veel plezier en kostbare intense momenten beleven in het samen spelen.

Voor elk kind worden wekelijkse therapie-beurten ingepland.

Logopedie: aangepaste therapie op maat van elk kind. Dit kan ook een maaltijdbegeleiding zijn om bijvoorbeeld de stikmotoriek te oefenen. Ondersteunde communicatie zoals werken met SMOG, picto’s enz.

Kinesitherapie: aangepaste therapie voor elk kind. Naar gelang de nood van ieder kind wordt geoefend aan het stimuleren om te bewegen, het voorkomen van verkrampingen en de ondersteunende therapie om  o.a. comfort te geven. Ook de contacten met zorgverstrekkers ivm zitschalen, staplanken  enz. worden opgevolgd indien dit gewenst is.

Badtherapie: een weldadig moment waarbij het algemeen welbevinden van het kind ondersteund wordt. Via de huid werken de kracht van het warme water en de etherische oliën zo dat het kind zich beter in zijn vel voelt. Ook een voetbad of een inwrijving met aangepaste olie horen bij deze “uitwendige therapieën”.

TOAH /POAH:  (Tijdelijk en Permanent onderwijs aan huis):

We organiseren in De Speelhoeve ook onderwijs. Leerkrachten van de Parcivalschool komen individueel onderwijs geven. De leerkracht heeft een apart klaslokaal om het kind onderwijs op maat te bieden.

We bieden elke middag verse soep met granen (o.a. gerst en gierst) aan . Daarnaast ook nog boterhammen met beleg en zowel in de voor- en namiddag een gezond tussendoortje. Dit zoveel mogelijk van biologische oorsprong.  Voeding is een belangrijk element om zowel te voeden als om  de zintuigen aan te spreken. Dit zijn ook leerprocessen om het lichaam te leren omgaan met verschillende smaken , geuren en gewaarwordingen.