Heilpedagogisch dagverblijf

 • De Speelhoeve is een dagverblijf voor kinderen en jongeren van 2 tot 21 jaar met een ernstig meervoudige beperking.
  Omdat hun ontwikkeling extra zorg en begeleiding vraagt, kunnen ze niet terecht in een school voor buitengewoon onderwijs. 
  Ook al zijn ze ‘niet-schoolgaand’, toch kunnen ook deze kinderen veel leren. Zij doen dit in hele kleine stapjes en hebben hiervoor veel tijd nodig. Het leren is dan ook niet ‘schools’ leren, maar leren vanuit de rijkdom van het dagdagelijkse leven. Dit is allerminst saai, omdat het met hen op zo’n intensieve manier gebeurt en elk klein detail heel belangrijk wordt. 
  De aandacht gaat immers niet alleen naar de handelingen op zich (jas uitdoen, goeiemorgen zeggen, samen zingen, zelfstandig leren eten en noem maar op), maar zeker zo belangrijk is de manier waarop deze dagdagelijkse dingen gebeuren, want niets gaat vanzelf.
  Zoals het voor elk kind een wonder is dat het op een gegeven moment alleen kan rechtstaan en kan lopen, zo beleven we ieder klein stapje bij deze kinderen als een wonder en een overwinning op hun beperking. 
  Zo beleven we samen dagelijks veel vreugde en enthousiasme.