Werking

Het spelen, leren en werken in de Speelhoeve gebeurt in kleine groepjes van kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd en is aangepast aan de individuele zorgvraag en mogelijkheden van ieder kind.
Onderwijs, opvoeding, medische en kunstzinnige therapieën, verzorging, het leren samenleven, -spelen en –werken vormen een weldoordacht en geïntegreerd geheel. De kinderen gaan regelmatig zwemmen of paardrijden en geregeld zijn er uitstappen.

Heel belangrijk is de harmoniserende en ontwikkelingsbevorderende sfeer.
Deze wordt vooral opgebouwd door een kunstzinnige manier van werken in spel, leren en in het handwerken en door de aandacht die besteed wordt aan het vieren van de christelijke jaarfeesten en het meebeleven met de seizoenen.

Ons pedagogisch uitgangspunt is de heilpedagogie,
zeg maar de steinerorthopedagogie voor kinderen met ontwikkelingsproblemen. Dit betekent vooral dat we ons richten op de gezonde ontwikkelingsvermogens in elk kind en dat we van daaruit samen met het kind werken aan de ontwikkelingsproblemen die zich stellen. De beperking staat dus niet centraal, wel de gezonde individuele persoonlijkheid van het kind. In een beeld uitgedrukt, kunnen we zeggen: de violist is gezond, ook al ontbreekt aan zijn viool een snaar of een stemschroef. We kunnen samen musiceren en vullen elkaar aan, houden rekening met elkaar. Sommige stukken zijn te moeilijk, maar we kunnen wel enorm veel plezier en kostbare intense momenten beleven in het samen spelen.